Kontakt


line@sagliocco-ensemble.no

Telefon: + 47 932 02 209


Sagliocco Ensemble

Gamleveien 12

3922 Porsgrunn

Norge


Org.nummer: 917 423 105


Linker co-produsenter

Nadine Esteve

https://nadineesteve.com/sagliocco-ensemble/

 

Lerkefugl Produksjon - Co produksjon Mysteriet Ibsen

https://lerkefugl.no/forestillinger/mysteriet-ibsen/

 

Grenland Friteater

https://grenlandfriteater.no/forestillinger/scene-art/

https://grenlandfriteater.no/forestillinger/den-hemmelige-bakgarden/

 

Norsk Scenekunstbruk 

En nasjonal formidler av scenekunst og et kompetansenettverk for scenekunstfeltet for barn og unge.

Jeg har sendt melding til de at det mangle Voff og Scene ! Art. Nå fant jeg bare Den Hemmelige Bakgården og To ord!

https://www.scenekunstbruket.no


Den kulturelle Skolesekken - DKS

https://www.denkulturelleskolesekken.no

 

 

ASSITEJ – Association Internationale du Theatre pour I’Enfance et la Jeunesse er en internasjonal organisasjon som arbeider for å fremme barn og unges rett til å oppleve god scenekunst.

https://www.assitej.no

 

Dans og Teatersentrum

Danse- og teatersentrum har som formål å være et nasjonalt kompetansesenter som fremmer profesjonell scenekunst, nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst.

https://www.pahn.no